Algi w stabilizatorze

 
 

Dlaczego w stabilizatorze tworzy się mazisty brudny osad ?

 

Zazwyczaj do przygotowania chemii fotograficznej wykorzystywana jest woda wodociągowa. Woda ta zawiera mikroorganizmy takie jak algi, grzyby, bakterie. Dominują tu głównie algi takie same jak te, które rozwijają się w konewkach czy butelkach do podlewania kwiatów domowych. Mikroorganizmy te nie są szkodliwe dla zdrowia w ilościach jakie spotykamy w wodzie. Gdy zostaną przeniesione do kąpieli stabilizatora w minilabie czy wołarce do filmów uzyskują bardzo sprzyjające warunki do swojego rozwoju:
 

  • temperatura ok. 35oC
     
  • cząstki żelatyny pochodzące z wywoływanego papieru fotograficznego stanowiące pożywkę dla alg
     
  • optymalną ilość utrwalacza przenoszonego przez papier a sprzyjającego rozwojowi
     

W wyniku rozwoju alg w środowisku stabilizatora dochodzi do gromadzenia się w formie gąbczastej mazistej substancji osiadającej, na ściankach tanku, rakach, komorze filtra cyrkulacyjnego.

 

Jak z nimi walczyć ?

 

Pierwszym sposobem jest przeciwdziałanie czyli niedopuszczenie do pojawienia się alg w tankach stabilizatora. W takich przypadku należy stosować wodę z odwróconej osmozy do przygotowania stabilizatora. W tym celu należy zakupić instalację odwróconej osmozy (bez mineralizacji).

 

algiDrugim sposobem jest ograniczenie rozwoju alg  poprzez dodawanie preparatu Tetenal Algenex Colour art. 104578 ( opakowanie 1 litr koncentratu) do regeneratora stabilizatora w ilości 1,5 ÷ 3 ml/litr. Jest to działanie profilaktyczne, które znacznie ogranicza rozwój alg (za wyjątkiem minilabów Fuji, w których stosowane są tabletki TSC lub FSC)

 

Trzecim sposobem jest okresowe czyszczenie tanków i raków stabilizatora. Do tego celu należy użyć w/w Algenexu Colour art.104578 w ilości 5 ÷ 8 ml/litr. Czyszczenie najlepiej przeprowadzić w weekend aby preparat mógł jak najdłużej oddziaływać na mikroorganizmy.

 

Czyszczenie wykonujemy w następujący sposób:
 

 

- wylewamy stabilizator
 

- przepłukujemy tanki stabilizatora wodą
 

- napełniamy tanki wodą

- dodajemy algenex colour w ilości 5 ÷ 8 ml/litr  wody ( 5ml razy objętość tanku)
 

- uruchamiamy pompę cyrkulacyjną na 3 - 5 min
 

- wyłączamy minilab i pozostawiamy wodę z preparatem na kilkadziesiąt godzin (cały weekend)
 

- po weekendzie wylewamy wodę a następnie miękką szczotką usuwamy pozostałości alg z raków i ścian tanków
 

- płuczemy wodą tank i rak
 

- napełniamy tank świeżym stabilizatorem a do tanku regeneracyjnego stabilizatora dodajemy profilaktycznie 1,5 ÷ 3 ml/litr algenexu w celu zahamowania rozwoju alg

 

 Uwaga:

 

Preparatu Algenex Colour nie należy dodawać do tanków regeneracyjnych stabilizatora z tabletkami TSC (FSC). W przypadku minilabów Fuji w których występuje problem z algami zaleca się wyłącznie okresowe czyszczenie tanków roboczych stabilizatora z użyciem algenexu.

 

Jeżeli informacje znajdujące się na stronie uważasz za przydatne to miło nam będzie jeżeli zamieścisz link do niej na swojej stronie internetowej lub swoim funpagu. Umieszczając link pomożesz innym.

 

Kontakt do nas