Certyfikat

 

Zakłady fotograficzne, które mają optymalnie dobraną chemię Tetenal do rodzaju swojego minilaba i wielkości przerobu oraz mające ustawienia zgodne z zaleceniami serwisu technicznego  - 

mogą pobrać poniższy kod certyfikatu (w niezmienionej formie) i zamieścić go na swojej stronie internetowej. Kod dostępny jest dla dwóch wielkości pliku graficznego: 150 px i 200 px.

 

 

 

Chemia fotograficzna Tetenal

 

 

 

https://www.chemia-fotograficzna.pl

 

Prosimy o nie kopiowanie samego pliku certyfikatu i nie wykorzystywanie go bez naszej wiedzy i zgody.

 

Kontakt do nas