Minilab Noritsu QSS 3300 i 3001 i 3302

 

Objętości tanków roboczych w minilabach QSS 3300,  QSS 3301, QSS 3302:

 

wywoływacz - 13,6 litra

wybielacz utrwalający - 13,6 litra

stabilizator - 4 tanki o łącznej objętości 26,5 litra

 

proporcje przygotowania >> roztworu roboczego wywoływacza

proporcje przygotowania >> roztworu roboczego wybielacza utrwalającego

 

Jak sprawdzić wydajność pomp regeneracyjnych w minilabie Noritsu ? .. zobacz >>  test kalibracji pomp

 

Wybór wywoływacza w Noritsu QSS 3300,  3301, 3302

 

Roztwór roboczy wywoływacza i wybielacza utrwalającego powinien się wymienić w przeciągu 3 tygodni pracy minilabu. Oznacza to w praktyce, że w tym czasie należy zużyć taką ilość regeneratora jaka jest objętość tanku roboczego np. w minilabie QSS 3300 należy w 3 tygodnie zużyć 13,6 litra regeneratora CD i BX. Na ilość zużywanego regeneratora ma wpływ wielkość przerobu (ilość wykonywanych zdjęć) oraz dawka regeneracyjna CD/BX.  Poniżej podajemy ilości zdjęć (w przeliczeniu na 10x15) dziennie powyżej, której można zastosować określony wywoływacz. Na przykład wywoływacz art.102582 można zastosować wtedy gdy ilość robionych zdjęć dziennie (10x15) przekracza 770 szt.

 

art. 102101 - wywoływacz P1 CP47 = dopiero powyżej 1200 zdjęć

art. 102591 - wywoływacz CD-SLR SP80 = dopiero powyżej 670 zdjęć

art. 68012178 - wywoływacz Kodak LORR = dopiero powyżej 670 zdjęć

art. 104435 - wywoływacz CD-MR SP108 = dopiero powyżej 500 zdjęć

art. 104512 - wywoływacz CD-R = powyżej  330 zdjęć

art. 104512 - wywoływacz CD-R + antyutleniacz art. 102591 = poniżej  330 zdjęć

 

Wybór dawki regeneracyjnej BX-VR w Noritsu QSS 3300, 3301, 3302

 

W przypadku uniwersalnego wybielacza utrwalającego BX-VR art. 102059 dawkę regeneracyjną i sposób przygotowywania regeneratora powinno się dostosować do ilości wykonywanych zdjęć i wielkości tanku roboczego. W przypadku minilabów Noritsu QSS 3300,  3301, 3302 objętość ta wynosi 13,6 litra.


art. 102059 - wyb. utrw. dawka reg. 54 ml/m2 = dopiero powyżej 1000 zdjęć

art. 5288105 - Kodak LORR wyb. utrw. dawka reg. 54 ml/m2 = dopiero powyżej 1000 zdjęć

art. 102059 - wyb. utrw. dawka reg. 70 ml/m2 = dopiero powyżej 770 zdjęć

art. 102059 - wyb. utrw. dawka reg. 108 ml/m2 = dopiero powyżej 500 zdjęć

art. 102059 - wyb. utrw. dawka reg. 215 ml/m2 = powyżej 250 zdjęć

art. 102059 - wyb. utrw. dawka reg. 215 ml/m2antyutleniacz art. 102994 = poniżej 250 zdjęć

 

Zgodnie z zaleceniami producenta minilabu, jak i producenta chemii fotograficznej filtry cyrkulacyjne należy wymieniać raz na miesiąc.

 

Kontakt do nas