Słownik terminów fotograficznych

 

cyrkulacja -  ruch roztworu roboczego w tanku wywoływany przez pompę. Intensywność przemieszczanie się roztworu (intensywność cyrkulacji) w istotny sposób wpływa na kontrast, poziom czerni, równowagę barwną, zadymienie obrabianych filmów i papierów fotograficznych

 

dawka regeneracyjna - jest to określona porcja regeneratora dozowana do tanku roboczego. W wołarkach Fuji określana jest w ml roztworu regeneratora w przeliczeniu na film typ 135 o długości 24 klatki czyli ml/135-24. W wołarkach Noritsu określana jest w ml dozowanego regeneratora w odniesieniu do 1 m filmu 135, 120, 110. Obecnie ma znaczenie tylko wartość dla typu 135.

 

minilab - urządzenie przeznaczone do automatycznego naświetlania i obróbki papieru fotograficznego

 

minilab cyfrowy - do naświetlania wykorzystywane zdjęcia w formie plików cyfrowych

 

przelew - jest wycięcie w górnej krawędzi przegrody pomiędzy dwoma tankami dzięki czemu jeden roztwór przelewa się do drugiego. Przelewy występują w wołarkach firmy Fuji. Przykładem może być przelew w wołarce Fuji FP 230B z NQ2 do NQ3.

 

przerób w minilabie - stopień obciążenia minilabu produkcją. Przez dobry lub prawidłowy przerób określa się poziom produkcji w wyniku którego objętość zużytych regeneratorów w ciągu 2 tygodni odpowiada objętości tanku roboczego. Dla przykładu jeżeli tak roboczy ma objętość 10 litrów to w ciągu 2 tygodni powinno się zużyć 10 litrów regeneratora. W zależności od dawki regeneracyjnej wyznaczy to różna ilość koniecznych do wykonania odbitek. Dla wywoływacza o dawce 160 ml/m2 wynosi ok. 300 zdjęć dziennie a dla wywoływacza o dawce 80 ml/m2 dwa razy tyle czyli ok. 600 zdjęć dziennie. Im większy tank tym wymagany jest większy przerób. Ta sama zasada dotyczy również wołarek.

 

rak - część minilabów i wołarek do filmów zbudowany z rolek, prowadnic, bocznych mocowań, panewek, sprężynek napinających. Zapewnia transport papieru lub filmów.

 

regenerator - roztwór chemiczny przechowywany w tanku zapasowym (regeneracyjnym) automatycznie dozowany do tanku roboczego podczas obróbki fotograficznej. Regenerator uzupełnia zużyte substancje w trakcie reakcji chemicznych oraz roztwór przenoszony do kolejnego tanku przez obrabiany papier lub filmy. Użycie regeneratora zapewnia ciągłą pracę urządzenia.

 

roztwór roboczy - roztwór chemiczny znajdujący się tanku roboczym (tam gdzie znajduje się rak). W trakcie obróbki jego ilość jest stała i wyrównywana w sposób ciągły przez dozowany regenerator.

 

wydatek pompy regeneracyjnej -  określa ilość ml regeneratora dozowanego w 1 cyklu działania pompy. Regenerator zbiera sie do menzurki miarowej w trakcie testu a po jego zakończeniu zebraną ilość porównuje się z wartością wpisaną w pamięci minilabu lub wołarki. Jeżeli jest różnica należy zmienić w pamięci wartość na tą która wyszła w teście.

 

 

 

Kontakt do nas