Czy chemia w minilabie może pracować kilka lat bez wymiany ?

 

Przy dobrej optymalizacji procesu i sprzyjających warunkach bez problemu może pracować całymi miesiącami a nawet i latami. Są to następujące warunki:

  1. duży przerób wpływający na efektywną wymianę roztworów roboczych
  2. dawka regeneracyjna optymalnie dobrana do przerobu
  3. systematyczna wymiana filtrów cyrkulacyjnych
  4. stosowanie wody uzdatnionej do przygotowania roztworów roboczych
  5. okresowe przefiltrowywanie roztworów CD i BXAd.1
Im większy jest przerób w minilabie tym większe zużycie regeneratora i lepsza wymiana roztworu roboczego. Przy dużym przerobie występuje automatyczne usuwanie zanieczyszczeń i oczyszczanie się kąpieli. Sprzyjają temu skutecznie działające filtry. W przypadku dużych przerobów wystarczy raz na kilka miesięcy wyjąć raki, zlać roztwory CD i BX do pojemników, umyć raki i tanki. Polecamy też przefiltrowanie roztworów przez filtr ze spieku ceramicznego lub bibuły filtracyjnej. Stabilizator każdorazowo należy wymienić.


Ad.2
Im mniejsza dawka regeneracyjna tym mniejsza ilość roztworu roboczego, która się wymienia. Jeżeli małej dawce regeneracyjnej będzie towarzyszyć mały przerób to ilość zanieczyszczeń w roztworze będzie rosnąć. W takim przypadku nawet systematyczna wymiana filtrów nie rozwiąże problemu. W takie sytuacji należy zoptymalizować dawkę regeneracyjną względem posiadanego przerobu.


Ad.3
Systematycznie wymieniane filtry nie tylko sprzyjają dobrej jakości zdjęć ale również skutecznemu wyłapywaniu zanieczyszczeń. Analogicznie jak w odkurzaczu - zatkany filtr papierowy powoduje mniejszy przepływ powietrza a to zmniejsza efektywność odkurzania.


Ad.4
Woda wodociągowa zawiera szerokie spektrum substancji chemicznych. Wystarczy zajrzeć do czajnika. Substancje te często wiążą się w formie zanieczyszczeń z produktami reakcji wywoływania. Tak więc jeśli zależy Ci na czystości wywoływacza stosuj wodę uzdatnioną.


Ad.5
Chemia fotograficzna w minilabach podgrzewana jest do temperatury 35-38oC co powoduje jej parowanie (analogicznie jak w wannie z gorącą kąpielą). Parowanie powoduje ubytek wody i jednoczesne zwiększenie się stężenia substancji w wywoływaczu i wybielaczu. W przypadku małych przerobów zatężanie się chemii zachodzi dużo szybciej. Po pewnym czasie pojawia się krystalizacja.

 

Kontakt do nas