Obsługa chemii w minilabie

 

Filtry regeneracyjne

 

Poziom regeneratora znajdującego się w tanku regeneracyjnym cyklicznie się zmienia. W trakcie produkcji poziom ten się obniża powodując pozostawanie na ściankach tanku niewielkich ilości chemii, z których następnie odparowuje woda. W miejscach tych pojawia się niewielka krystalizacja i zachodzi proces utleniania. Po kolejnym napełnieniu tanku regeneratorem część powstałego osadu jest spłukiwana. Aby zatrzymać te cząsteczki krystalizacji i osadu stosowane są w minilabie filtry regeneracyjne. Producenci minilabów zalecają wymianę filtrów raz na miesiąc. Brak wymiany filtów może powodować zmniejszenie wydatku pomp i niedoregenerowanie roztworów roboczych.

 

Filtry cyrkulacyjne

 

Filtry cyrkulacyjne zapewniają stałe oczyszczanie roztworów roboczych podczas pracy minilaba. Zatrzymując cząstki tzw. talku (pochodzącego z papieru), produkty reakcji chemicznych, zanieczyszczenia pochodzące z użycia twardej wody wodociągowej itd. ulegają pory filtrów ulegają zatykaniu. Spada tzw. skuteczność filtra powodująca zmniejszenie intensywności cyrkulacji. Mniejsza cyrkulacja zmniejsza szybkość reakcji na powierzchni papieru, zmniejsza ilość substancji mogących tworzyć barwniki obrazu, w wybielaczu utrwalającym wydłuża dowoływanie najgłębiej położonych warstw emulsji w papierze (rozkalibrowanie barwne), w stabilizatorze zmniejsza poziom wypłukania kąpieli wybielająco utrwalającej (skutkiem są plamy i zmiany na zdjęciach w trakcie ich przechowywania). Producenci minilabów zalecają wymianę filtrów raz na miesiąc. Płukanie filtrów pod kranem nie jest skutecznym ich czyszczeniem i tylko minimalnie wydłuża ich przydatność.

 

Kontrola wydatków pomp regeneracyjnych

 

Sprawność działania i prawidłowe odmierzanie regeneratora przez pompy regeneracyjne należy kontrolować raz na miesiąc a w przypadku wywoływacza raz na 2 tygodnie. Wiele laboratoriów doświadczyło skutków wynikających z zaniechania tej kontroli.

 

Kontrola prawidłowej temperatury w tankach roboczych

 

Zaleca się raz w miesiącu zmierzyć dokładnym termometrem temperaturę roztworów roboczych w tankach minilaba i porównać ją z temperaturą wyświetlaną przez minilab. Czasami zdarz się, że czujnik się rozkalibruje i tym samym chemia pracuje w niewłaściwej temperaturze.

 

Okresowo wywoływać strip kontrolny

 

więcej na temat >> stripów kontrolnych

 

Okresowo sprawdzić gęstość roztworów

 

zwłaszcza w wołarkach filmowych z uwagi na małe przeroby

 

Przechowywanie chemii

 

Chemię do minilabów w postaci koncentratów należy przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu

 

Temperatura w pomieszczeniu

 

Gdy temperatura w pomieszczeniu w którym pracuje minilab spadnie poniżej 15oC  zmniejsza się rozpuszczalność roztworów fotograficznych w których znajdują się duże ilości substancji chemicznych. W takim przypadku dochodzi do ich krystalizacji i wytrącania się osadów. Dodatkowo może powodować wykraplanie/wyroszenie się roztworów na górnych elementach procesora chemicznego w niektórych minilabach i doprowadzić do zatrucia wywoływacza.

 

Jeżeli informacje znajdujące się na stronie uważasz za przydatne to miło nam będzie jeżeli zamieścisz link do niej na swojej stronie internetowej lub swoim funpagu. Umieszczając link pomożesz innym.

 

minilab chemiczny

 

Kontakt do nas