Wskazówki dla minilabów DKS KIS

 

Małe przeroby – to podwójny problem dla zakładu fotograficznego

  1. mała ilość zleceń generuje małe dochody finansowe
  2. chemia fotograficzna wymaga większych kosztów aby uzyskać stabilną i dobrą obróbkę

 


Jakie przeroby uważa się za małe ?

W przypadku minilabów DKS KIS serii 15xx, 16xx, 17xx gdy średnia ilość zdjęć przeliczona na format 10x15 wywoływanych dziennie spada poniżej 350-400 szt.


Przy tak małej ilości zdjęć:
- czas zużywania się koncentratu wywoływacza a tym samym kontakt z tlenem z powietrza osiąga już 6-7 tygodni
- roztwory robocze wywoływacza i wybielacza utrwalającego wymieniają się dłużej niż 3 tygodnie
- suma tych dwóch procesów utleniania przekłada się na negatywne efekty w jakości zdjęć


Co się dzieje z chemią gdy są małe przeroby ?

Zużywa się ją dużo wolniej niż w normalnej sytuacji co powoduje, że regenerator jak i roztwór roboczy znacznie dłużej poddane są procesowi utleniania tlenem z powietrza. W wyniku utleniania spada stężenie reduktora CD-3 (substancja tworząca barwniki w papierze fotograficznym) jak również zmienia się równowaga stężeniowa pomiędzy poszczególnymi substancjami w wywoływaczu. W wybielaczu utrwalającym P2 w wyniku utleniania spada stężenie tiosiarczanu czyli substancji utrwalającej. Skoro ilość substancji chemicznych jest mniejsza to procesy obróbki nie mogą zajść w pełnym zakresie. Dodatkowo produkty utleniania powodują pogorszenie czystości bieli na zdjęciach i zwiększone brudzenie. W takich przypadkach od lat wszystkie firmy fotochemiczne (Fuji, Kodak, Tetenal, Agfa, Konica, Cpac) wskazują te same rozwiązania czyli zwiększenie dawki regeneracyjnej lub zastosowanie produktu o wyższej dawce.


Co może zrobić zakład, który ma minilab DKS KIS i małe przeroby ? W pierwszym momencie wydaje się, że nic.


Są jednak pewne możliwości

- można zrobić to samo co robią w sposób automatyczny minilaby Agfa d-lab czyli zwiększyć odpowiednio dawki regeneracyjne CD, BX i ST ręcznie
- zastosować antyutleniacze firmy Tetenal ograniczające utlenianie najważniejszych substancji poprzez dodawanie ich do roztworów roboczych CD i BX
- regenerator CD podzielić na 4 mniejsze butelki po 0,5 litra i taką butelkę podstawiać pod króciec zasysający koncentrat CD
- ograniczyć czas bezproduktywnej pracy maszyny - po wywołaniu wszystkich zdjęć wyłączyć ją
- raz na 3 miesiące wymieniać roztwór roboczy stabilizatora
- koniecznie popłukiwać szczyty raków na koniec dnia pracy jak również w trakcie dnia pracy gdy spodziewamy się przerwy w obróbce dłuższej niż 1 godzina (w tym
- popłukiwać szczyty raków również w trakcie dnia pracy gdy spodziewamy się przerwy w obróbce dłuższej niż 1 godzina (w tym przypadku używać małej ilości wody aby nie rozcieńczyć roztworów)
- raz na pół roku wywołać strip kontrolny
- można też tak jak zaleca firma Kodak co jakiś czas wymienić ok. 30% roztworu roboczego lub codziennie wymieniać po 5% objętości roztworu roboczego

 

O ile zwiększyć dawki regeneracyjne ?

Standardowe fabryczne dawki regeneracyjne są następujące:
CD = 108 ml/m2
BX = 108 ml/m2
ST = 388 ml/m2

W przypadku małego przerobu trzeba je zwiększyć do wartości:
CD = 115 ml/m2
BX = 120 ml/m2
ST = 450 ml/m2
oraz zmienić ustawienie pomp P1 i P2 dla wywoływacza:
P1 = 0,115
P2 = 0,885


Jak używać antyutleniacze w minilabie DKS KIS ?


Antyutleniacz Tetenal do wywoływacza – art. 102951

Dodać do tanku roboczego (tam gdzie rak) 50 ml antyutleniacza CD raz w tygodniu (najlepiej w sobotę na koniec tygodnia pracy)

 

 

Antyutleniacz Tetenal do wybielacza utrwalającego – art. 102994

Dodać do tanku roboczego (tam gdzie rak) 100 ml antyutleniacza BX raz w tygodniu (najlepiej w sobotę na koniec tygodnia pracy)

 

Uwaga: Antyutleniacze CD i BX należy dodawać dopiero po 2-ch tygodniach od momentu przygotowania świeżego roztworu roboczego.

 


warto wprowadzić te zmiany

 

Kontakt do nas