Wskazówki dla minilabów Noritsu

 

Kupując produkt o małych dawkach regeneracyjnych

 

Kupując produkt o małych dawkach regeneracyjnych należy pamiętać, że regenerator w tanku zapasowym będzie zużywał się dłużej a tym samym jego utlenienie będzie większe. Równolegle z powodu mniejszej dawki wydłuża się również czas wymiany roztworu roboczego (który wynosi maksymalnie 3 tygodnie). Tak więc zwiększone utlenianie regeneratora sumuje się ze zwiększonym utlenianiem roztworu roboczego. Tak więc zmiany w składzie chemicznym przy małym przerobie będą wpływać na pogorszenie jakości wykonywanych usług.
 

 

Co zakład fotograficzny powinien zrobić w przypadku małych przerobów w minilabie Noritsu ?

 

- stosować możliwie najmniejsze opakowania np. 4x10 litra
- stosować produkty o wysokich dawkach regeneracyjnych optymalne dla konkretnego minilaba i jego małego przerobu
- przygotowywać małe porcje regeneratorów
- w niektórych przypadkach stosować antyutleniacze CD i BX
- racjonalnie zwiększyć dawki regeneracyjne
- ograniczyć czas bezproduktywnej pracy maszyny
- raz na pół roku wywołać strip kontrolny
- okresowo przefiltrować wybielacz C-41 przez filtr z węgla aktywnego
- zastosować plastikowe kulki w tanku regeneracyjnym CD i BX
- firma Kodak zaleca okresową cykliczną wymianę ok. 30% roztworu roboczego lub codzienną wymianę 5% objętości roztworu roboczego
- możliwie często wymieniać stabilizatory w których intensywnie rozwijają się algi


Wspomniane powyżej podnoszenie dawek regeneracyjnych powinno być dobrze dobrane do danej sytuacji w zakładzie fotograficznym.

Są jednak zgrubne zasady np. :


- dawka regeneracyjna może być podniesiona w zakresie 10-20% (C-41)
- dawka regeneracyjna może być podniesiona w zakresie 10-15% (RA-4)
- dawka regeneracyjna BX (RA-4) powinna być podniesiona co najmniej o 15%
- dawka regeneracyjna utrwalacza i stabilizatora w C-41 według firmy Fuji powinna być zwiększona nawet o 50% o ile proces obróbki na to pozwala
- dawka stabilizatora (RA-4) powinna być zwiększona co najmniej o 30%


Zwiększając dawkę regeneracyjną:
- dostarcza się dodatkową ilość substancji, która ulegają utlenieniu lub rozkładowi
- zwiększa się poziom odświeżania roztworu roboczego
 

 

Kontakt do nas