Po co dodaje się starter do wywoływacza ?

 

Starter - jest jak koło zapasowe w samochodzie... Nigdy nie wiadomo kiedy będzie potrzebny. Warto więc go mieć...

 

Dlaczego do wywoływacza dodawany jest starter ?  Starter dodaje się do świeżo sporządzanego roztworu roboczego wywoływacza w celu obniżenia jego aktywności do standardowego poziomu jaki ustala się w roztworze roboczym w normalnych warunkach pracy.

Co się stanie gdy starter nie zostanie dodany ? Początkowo wywoływacz będzie bardzo aktywny co spowoduje przewołanie papieru. Aktywność ta będzie stopniowo zmniejszać się w trakcie obróbki papieru aż po pewnym czasie ustali się stan równowagi. Od tego momentu aktywność wywoływacza w przybliżeniu pozostaje stała.

Starter - można porównać do koła zapasowego w samochodzie - nigdy nie wiadomo kiedy będzie potrzebne.

 

Najważniejszy starter to starter do wywoływacza RA-4 art. 103354

 

Przygotowanie 1 litra (1000 ml) roztworów roboczych różnych wywoływaczy

 

Wywoływacz CD-RT art.102021
175 ml wody + 800 ml regeneratora + 25 ml startera = 1 litr

 

Wywoływacz CD-R art.104512
275 ml wody + 700 ml regeneratora + 25 ml startera = 1 litr

 

Wywoływacz CD-R art. 102260
275 ml wody + 700 ml regeneratora + 25 ml startera = 1 litr

 

Wywoływacz CD-MR art. 104435
460 ml wody + 500 ml regeneratora + 40 ml startera = 1 litr

 

Wywoływacz CD-SLR SP80 art. 102591
455 ml wody + 500 ml regeneratora + 45 ml startera = 1 litr

 

Wywoływacz P1 CP47 art. 102101
640 ml wody + 300 ml regeneratora + 60 ml startera = 1litr

 

Przygotowanie wywoływacza do minilabów DKS 15xx / 16xx / 17xx z czasem wywoływania 20 sek

Wywoływacz CD-R SP2000 art. 103520
900 ml wody + 65 ml koncentratu + 30 ml startera = 1litr

 

Przygotowanie wywoływacza do minilabów Konica z obróbką CPK-2-22LR z czasem wywoływania 22 sek

Wywoływacz P1-LR CPK-2-22 art. 102252
450 ml wody + 500 ml regeneratora + 50 ml startera = 1litr

 

Zamówienia - tel. (32) 355-91-11, (32) 355-91-12 lub wyślij e-mail

Pomoc techniczna - tel. 697-626-683 lub wyślij e-mail

 

Kontakt do nas