Informacje dla zakładów fotograficznych

 

Największą grupą użytkowników chemii fotograficznej są usługowe zakłady fotograficzne. Z tego względu na stronie www.chemia-fotograficzna.pl prezentujemy:

 

  • dokładne informacje o wielu produktach i rekomendowanej eksploatacji
  • układy chemiczne dostosowane do konkretnego modelu minilaba
  • firmy i osoby serwisujące minilaby
  • porady związane z eksploatacją chemii "chemiczny 112"
  • dostępny papier fotograficzny
  • sposoby czyszczenia minilabów
  • oferty kupna i sprzedaży używanych urządzeń/minilabów
  • pokazujemy zagrożenia wynikające z małych przerobów

 

 Niezależnie od informacji na stronie można zasięgnąć porady telefonicznej lub mailowej.

 

Zakłady współpracujące z Tetenal Polska mogą także korzystać z bezpłatnych analiz obróbki przy użyciu stripów kontrolnych.

 

Kontakt do nas